Camera hành trình Papago Safe S70G có GPS tích hợp bên trong

Cảnh báo biển báo giao thông bằng giọng nói

Cảnh báo quá tốc độ cho phép

Góc quay rộng 170 độ

Nhiều tính năng ưu việt

.
.
.
.