Giám sát hành trình hợp chuẩn AT35 quản lý hoạt động xe

2.290.000  1.790.000 

Giám sát hành trình xe chính xác

Biết rõ tốc độ hiện tại, địa chỉ, trạng thái của xe….

Xem lại lịch sử quãng đường xe di chuyển

Quản lý lái xe, xe hiệu quả

.
.
.
.