Thiết bị dẫn đường Vietmap B50 màn hình 5 inch hình ảnh sáng

Thiết bị dẫn đường Vietmap B50 1 trong những sản phẩm chạy trên nền tảng Android. Sở hữu màn hình 5 inch, độ phân giải cao. Và đặc biệt khả năng dẫn đường thông minh mang lợi ích cho mọi tài xế

.
.
.
.