Thiết bị dẫn đường Vietmap IDVR P1 ghi hình cùng lúc trước sau

Thiết bị dẫn đường Vietmap IDVR P1 ghi lại hình ảnh trước và sau xe rõ nét. Phần mềm dẫn đường Vietmap S1 cực kỳ thông minh. Dễ dàng sử dụng với mọi đối tượng khách hàng

.
.
.
.