Hiển thị một kết quả duy nhất

-7%
-11%
-18%
-12%
-10%
-5%
-6%
-10%
-7%
-25%
-14%
-7%
.
.
.
.